NEWS

KLUB

1. Je zakázáno vulgární jednání v rámci klubu, sprosťáky zde nechceme.

2. Členové nesmějí porušovat etické zásady, šikanovat a podobně, klub je o kamarádství.

3. Je nemyslitelné, aby byl členem ten, kdo slovně napadá a uráží Daveyho nebo jeho kolegy.

4. V rámci klubu je zakázáno šíření drog a podobných látek.

5. Je zakázáno zasílat řediteli klubu na mail řetězové zprávy a požadování jejich rozesílání dál (nemám na to čas).

6. Jeden člen smí být v klubu registrován pouze jednou a s jedním mailem. (Opak vám stejně v ničem nepomůže).

 

Porušení těchto pravidel vede k vyloučení člena z klubu!

Hezký den přeje

                                 Jessi